Mijn Talenten 0

Bescheiden
Representatief
Representatief

Representatief

 • representatief
 • behoefte aan complimenten en status
 • eerder trots
 • wil gezien en gekend worden
Gedreven worden door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties in het werk. Hecht veel waarde aan persoonlijke status. Heeft meer behoefte aan complimenten en persoonlijke waardering. Is eerder trots en wil graag gezien en gekend worden. Kan moeilijker met commentaar en feedback omgaan, ook als het opbouwend is. Kan soms wat zelfingenomen overkomen. Vindt vaak een goede persoonlijke uitstraling belangrijk, wil graag goed en representatief overkomen.
Mogelijke valkuil:
Zelfingenomen

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Bescheiden

Bescheiden

 • bescheiden
 • hecht minder waarde aan persoonlijke status
 • nuchter
 • gaat beter met feedback om
Wordt gedreven door een nuchtere kijk op de eigen prestaties. Is nagenoeg niet afhankelijk van persoonlijke waardering en status. Stelt zich eerder bescheiden op. Is minder gevoelig voor complimenten, heeft ze ook minder nodig. Moeilijk te motiveren door erkenning en status. Nuchter, relativeert de eigen status sterk. Kan vaak beter met kritiek en feedback omgaan, ook als deze scherp en persoonlijk is en minder opbouwend. Hecht minder aan persoonlijke uitstraling. Optreden en voorkomen kunnen soms nonchalant en minder representatief zijn.
Mogelijke valkuil:
Nonchalant
Focus
Veelzijdig
Veelzijdig

Veelzijdig

 • hoge aandacht-spreiding
 • zeer gevarieerd
 • eerder afgeleid
 • nieuwsgierig
 • omgevingsgericht
Gedreven worden door afwisseling en variatie in taken en omgeving. Wil vaak iets nieuws doen en betreedt minder graag de gebaande paden; “off the beaten track”. Pioniersgeest, heeft een innovatieve kracht in zich. Heeft hierdoor meer moeite met prioriteiten stellen en concentratie. Kan sneller afgeleid zijn, maar heeft er minder moeite mee als hij gestoord wordt tijdens zijn werkzaamheden. Staat open voor nieuwe zaken en verandering. Heeft meer interesse in het onbekende; vorm van nieuwsgierigheid. Heeft veel oog voor de omgeving. Meer “helikopterview”.
Mogelijke valkuil:
Afgeleid

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Focus

Focus

 • hoge focus
 • minder aandacht-spreiding
 • geconcentreerd
 • loyaler
Gedreven worden door focus in taken en omgeving. Kan zich beter concentreren, heeft er meer moeite mee als hij gestoord wordt. Wil liever een beperkt aantal taken doen. Rond liever eerst zaken af alvorens aan een nieuwe taak te beginnen. Kan makkelijker prioriteiten stellen. Verliest soms de omgeving uit het oog omdat hij zich op een beperkt aantal zaken richt. Heeft minder behoefte zich in nieuwe of onbekende zaken te verdiepen. Heeft meer moeite met verandering. Blijft liever bij het “oude en vertrouwde”, hierdoor loyaler.
Mogelijke valkuil:
Star
Tevreden
Prestatiegericht
Prestatiegericht

Prestatiegericht

 • zeer ambitieus
 • competitief
 • vaker fanatiek
 • houdt van uitdagingen en presteren
Gedreven door het leveren van prestaties zoals sport- en studieprestaties. Wil graag maatschappelijk succesvol zijn. Wil winnen, heeft competitiedrang. Houdt van uitdagingen en presteren. Privé-werk balans kan in geding komen. Is meer gericht op carrière en succes. Kan vaker fanatiek zijn, eventueel “streberigheid”. Eerder ontevreden als er weinig uitdagingen zijn, zal dan sneller op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving. Gemotiveerde aanpakker.
Mogelijke valkuil:
Fanatiek

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tevreden

Tevreden

 • tevreden
 • nivellerend
 • relativerend ten aanzien van succes en presteren
Gedreven door tevredenheid. Is eerder tevreden met de bestaande situatie, “hoeft niet zo nodig”. Zal zaken met betrekking tot winnen, presteren en succes sneller relativeren. Langer trouw aan de werkomgeving, zeker als competitie en prestaties geen tot een klein onderdeel zijn van het werk of de cultuur. Minder gericht op carrière maken. Gunt anderen succes. Zal niet snel met ”ellebogen” te werk gaan, nivellerend.
Mogelijke valkuil:
Onverschillig
Bedachtzaam
Probleemoplossend
Probleemoplossend

Probleemoplossend

 • beslist snel
 • initiatiefrijk
 • houdt vast aan besluiten
 • probleem-oplossend
Gedreven door snel en efficiënt beslissingen willen nemen. Lost graag problemen snel op en komt tot de kern van de zaak. Heeft een sterke eigen mening. Houdt eerder vast aan genomen besluiten. Neemt vaak zelf beslissingen, betrekt anderen hier minder bij. Overweegt minder standpunten om tot een besluit te komen. Reageert bij keuzemomenten meer impulsief en houdt sterker aan eigen keuzes vast. Heeft minder geduld voor het besluitvormingsproces en heeft eerder een gevoel van urgentie om te beslissen. Gericht op initiatief, komt snel ter zake.
Mogelijke valkuil:
Impulsief

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Bedachtzaam

Bedachtzaam

 • genuanceerd
 • overlegt meer
 • wikt en weegt
 • overwegend
 • weifelend
 • soms besluiteloos
Overweegt graag meerdere standpunten alvorens een besluit te nemen; wikt en weegt. Heeft liever ruim de tijd om een besluit te nemen. Neemt meer feiten en omstandigheden mee om tot een beslissing te komen; genuanceerd. Beslist en handelt liever na overleg met anderen. Sterker gericht op consensus en draagvlak. Meer afwachtend op beslissingen van anderen. Heeft veel oog voor argumenten van anderen. Laat genomen besluiten sneller los. Gevaar op blijven hangen in de overwegings- en overlegfase. Hierdoor is de kans aanwezig dat er te laat of helemaal geen beslissingen worden genomen en problemen blijven liggen.
Mogelijke valkuil:
Twijfelend
Grensverleggend
Plichtsgetrouw
Plichtsgetrouw

Plichtsgetrouw

 • meer formeel
 • principieel en integer
 • houdt zich vast aan regels en procedures
Wordt gedreven door zich te schikken aan regels en kaders die de omgeving stelt. Voldoet graag aan normen, waarden en richtlijnen. Meer formeel. Doet graag wat maatschappelijk gezien juist gevonden wordt. Vaak plichtsgetrouw en principieel. “Afspraak is afspraak” is erg belangrijk voor hem. Werkt “zoals het hoort”, volgens de procedures. Wordt sneller als verantwoordelijk en integer gezien binnen de groep. Soms te star met regels; meer moeite met “tussen de regels door lezen”. Probeert aan de meeste verwachtingen van anderen en de omgeving te voldoen.
Mogelijke valkuil:
Onderdanig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Grensverleggend

Grensverleggend

 • meer informeel
 • onafhankelijk van regels
 • gaat sterk de eigen gang; avonturier
 • grensverleggend
Weinig behoefte aan regels, kaders en vaste procedures. Meer moeite met bureaucratie; is informeler. Flexibel met regels en procedures, houdt er minder aan vast en wijkt er makkelijker vanaf; grensverleggend. Minder principieel, loopt soms te snel weg voor verantwoordelijkheid. Kan soms teveel de eigen weg gaan; wordt sneller als “avonturier” gezien. Laat zich moeilijk in een keurslijf drukken. Kan zeer creatief met regels omgaan. Trekt zich minder aan van verwachtingen van anderen en de omgeving, legt deze makkelijk naast zich neer, ook als deze redelijk zijn.
Mogelijke valkuil:
Grensoverschrijdend
Tolerant
Assertief
Assertief

Assertief

 • confronterend
 • assertief
 • bewaakt eigen grenzen
 • sneller geagiteerd
 • duidelijk door uitspreken fricties
Heeft behoefte aan het bewaken en aangeven van de eigen grens. Wil graag ergens voor opkomen, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Reageert vaker assertief, komt krachtig voor zichzelf en anderen op. Durft sneller te confronteren en conflicten aan te gaan. Irriteert zich vaker en laat dat meestal merken. Heeft een verminderd tolerantieniveau. Kans op te agressief overkomen. Maakt eerder onuitgesproken fricties en irritaties bespreekbaar waardoor standpunten duidelijk worden. “Maakt van zijn hart geen moordkuil”.
Mogelijke valkuil:
Opvliegend

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Tolerant

Tolerant

 • zeer beheerst
 • vergevingsgezind
 • niet snel boos
 • minder assertief
 • tolerant
 • conflicten de-escaleren
Heeft behoefte om de harmonie te bewaren. Zeer beheerst, zal niet snel boos en geagiteerd reageren. Bezit een hoog tolerantieniveau, wordt minder snel geïrriteerd. Meer vergevingsgezind, probeert de vrede te bewaren. Loopt eerder weg van een conflict en vermijdt confrontaties zo veel mogelijk. Probeert zo voorzichtig mogelijk op te treden om confrontaties te omzeilen of te de-escaleren. Minder assertief, laat soms over zich heen lopen. Bewaakt de eigen grenzen minder goed.
Mogelijke valkuil:
Toegeeflijk
Procesgericht
Doelgericht
Doelgericht

Doelgericht

 • zeer resultaat- en doelgericht
 • concreet
 • doel afhankelijk
 • zal eerder zelf doelen formuleren
Sterk gericht op doelen en daarmee resultaten, wil graag naar een doel toewerken en behalen. Houdt sterker vast aan doelen. Heeft een duidelijk en concreet eindpunt voor ogen. Zal eerder zelf doelen formuleren als deze niet voorhanden zijn. Meer afhankelijk van concrete doelen. Kans op minder initiatief en actie bij gebrek aan een helder gestelde richting, zeker als er daarbij minder opties zijn om zelf richting te bepalen. Heeft meer moeite met het afwijken van gestelde doelen, ook als het eindpunt gaandeweg een “doodlopende weg” blijkt.
Mogelijke valkuil:
Kortzichtig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Procesgericht

Procesgericht

 • procesgericht
 • kan overweg met vage doelen
 • weet makkelijk te improviseren
Meer gericht op processen dan op concrete doelen. Voelt zich minder gebonden aan doelen en houdt er minder aan vast. Zeer procesgericht. Kan beter omgaan met vaag geformuleerde doelen. Weet makkelijk te improviseren als dat nodig is. Kan soms gebrek aan richting hebben; zelfs richtingloos zijn. Is weinig afhankelijk van concrete doelen. Durft met zaken te beginnen zonder concreet doel voor ogen te hebben; ziet wel waar de rit eindigt. Gevaar dat zaken hierdoor niet tot een gewenst resultaat leiden.
Mogelijke valkuil:
Richtingloos
Coöperatief
Sturend
Sturend

Sturend

 • sturend
 • dominant overtuigend
 • bepaalt kaders
 • beïnvloed beslissingen
Gedreven door krachtig optreden en handelen. Treedt snel sturend op. Wil het liefst invloedrijk zijn binnen een groep. Kan heel dominant overtuigend uit de hoek komen. Bepaalt graag op uitgesproken wijze de richting in een groep. Drukt daarmee een stempel en is sterk sfeerbepalend. Kan soms autoritair overkomen waardoor weerstand kan ontstaan. Wil de omgeving beïnvloeden en bepalen. Vaker zichtbaar. Eerder directief en bepaalt graag kaders voor anderen.
Mogelijke valkuil:
Autoritair

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Coöperatief

Coöperatief

 • beïnvloedt subtiel
 • wekt minder weerstand op
 • indirecte impact
 • meegaand
Hoeft niet zo nodig zijn wil aan anderen op te leggen. Heeft daardoor meer moeite om anderen op dominante wijze te overtuigen van zijn ideeën, belangen of visie. Zal meer subtiel proberen te beïnvloeden. Dit veroorzaakt meestal minder weerstand bij anderen, heeft meer indirecte impact. Zal niet snel over mensen heenlopen. Vaker meegaand en laat het bepalen van de sfeer en groepsrichting eerder aan anderen over.
Mogelijke valkuil:
Afwachtend
Zelfreflecterend
Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen

 • zelfvertrouwen
 • optimistisch
 • kans op zelf-overschatting
 • veerkrachtig
Gedreven door zelfvertrouwen. Is mentaal zeer evenwichtig en stabiel. Kan meer hebben en heeft minder emotionele uitschieters. Wordt niet snel uit evenwicht gebracht. Kan emotionele gebeurtenissen beter verwerken, veerkrachtig. Heeft veel incasseringsvermogen. Vaker optimistisch. Ziet soms onvoldoende de consequenties van zijn fouten in. Betrekt fouten niet snel op zichzelf, risico op zelfoverschatting. Wordt niet snel belemmerd door angst op mislukken, durft meer.
Mogelijke valkuil:
Zelfoverschatting

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zelfreflecterend

Zelfreflecterend

 • fouten vermijden
 • ziet eerder consequentiesvan fouten
 • zelfkritisch
Gedreven door het vermijden van fouten. Externe indrukken (met name negatieve) hebben meer impact, is daarmee meer sfeergevoelig en emotioneel betrokken. Blijft minder “koel” na ingrijpende gebeurtenissen. Probeert fouten te voorkomen, kan naar perfectionisme neigen. Betrekt fouten en zaken die minder goed gaan sneller op zichzelf. Eventueel faalangst. Ziet snel de consequenties van fouten in, sterke zelfkritische houding. Maakt zaken persoonlijk.
Mogelijke valkuil:
Onzeker
Geduldig
Ondernemend
Ondernemend

Ondernemend

 • ondernemend
 • snel verveeld
 • ongeduldig
 • enthousiast
 • initiatiefrijk
 • zeer energievol
Heeft een sterke behoefte aan actie; ondernemingszin. Bruist van persoonlijke energie om zaken aan te pakken en te bereiken. Heeft vaker het gevoel de wereld aan te kunnen. Heeft er zin in; enthousiast. Houdt van “gas geven”. Is eerder productief en neemt vaker het initiatief, soms te snel. Vaker ongeduldig. Is snel verveeld en rusteloos. Meer kans op fouten maken door actiegerichtheid; gevaar op roekeloosheid. Kan gevoel hebben dat de omgeving belemmert en afremt.
Mogelijke valkuil:
Ongeduldig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Geduldig

Geduldig

 • interne rust
 • kalm en meer afwachtend
 • geduldig
 • bedachtzaam
 • temporiserend
Wordt gedreven door een interne rust. Is geduldig, kalm en meer afwachtend. Laat meer ruimte aan anderen om zaken op touw te zetten, is zelf meer volgend daarin. Kan gevoel hebben dat de omgeving te snel gaat en te veel wil. Gaat niet direct over tot actie, eerder bedachtzaam. Hierdoor minder kans op fouten maken. Kan makkelijk temporiseren. Zal minder snel op zaken vooruit lopen. Gaat gedoseerd met zijn persoonlijke energie om.
Mogelijke valkuil:
Passief
Ruimtegevend
Opvallend
Opvallend

Opvallend

 • expressief
 • opvallend
 • vaker optimistisch
 • meer flair
 • profileert zich
 • merkbaar aanwezig
Meer extravert, wordt gedreven door een expressieve zelfgerichtheid. Wil graag in het centrum van de belangstelling staan; opvallend. Vertelt graag over eigen ervaringen. Is vaker optimistisch en vertoont meer flair. Potentieel charismatisch. Vaker humoristisch en impulsief. Eerder een postitief gevoel over zichzelf; een ongecompliceerd zelfvertrouwen. Kan soms zelfgenoegzaam overkomen en de aandacht van anderen wegkapen. Schept weleens een beetje op. Weet zichzelf duidelijk te profileren, is merkbaar aanwezig op de voorgrond.
Mogelijke valkuil:
Opschepperig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Ruimtegevend

Ruimtegevend

 • onopvallend
 • acteert liever opde achtergrond
 • profileert zich minder
 • geeft anderen ruimte
Meer introvert, acteert liever op de achtergrond; gewoon, onopvallend. “doe maar normaal dan dan doe je al gek genoeg”. Staat liever niet persoonlijk in de schijnwerpers. Profileert zichzelf minder. Geeft anderen veel ruimte om zich te uiten en laat hen eerder in hun waarde. Soms te gesloten. Vertelt alleen zijn verhaal als hij het echt relevant en nodig vindt; “klapt niet snel uit de school”.
Mogelijke valkuil:
Onopvallend
Zakelijk
Servicegericht
Servicegericht

Servicegericht

 • zeer hulpverlenend
 • filantropisch
 • wil faciliteren
 • verwacht van anderen minder verantwoordelijkheid
 • servicegericht
Wordt gedreven door anderen te helpen en ondersteunen. Reageert sterk op wensen van anderen door het bieden van zorg en assistentie. Helpt met toewijding en vaker belangeloos; filantropisch, zorgzaam. Wil het anderen gemakkelijk maken, faciliteren. Kan hierdoor minder zakelijk zijn en het eigen belang uit het oog verliezen. Staat vaak klaar voor anderen. Gericht op service verlenen, wil dat “stukje extra” doen voor anderen. Kan soms moeilijk nee zeggen tegen hulpvragen. Heeft meer moeite met delegeren, neemt snel taken over. Verwacht minder verantwoordelijkheid van anderen.
Mogelijke valkuil:
Overnemen

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zakelijk

Zakelijk

 • zeer zakelijk
 • gaat sterk uit van de verantwoordelijkheid van anderen
 • van nature delegeren
 • taken overdragen
Gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van anderen. Zakelijke instelling, biedt eerder service als daar iets tegenover staat. Bewaakt het eigen belang. Houdt soms minder rekening met de behoefte van anderen, mogelijk meer egocentrisch. Delegeert van nature, draagt snel taken over. Niet genegen om anderen als vanzelfsprekend bij te staan.
Mogelijke valkuil:
Afstandelijk
Groepsgericht
Autonoom
Autonoom

Autonoom

 • vrij
 • autonoom
 • denkt en handelt vanuit eigen kaders
 • sterke eigen mening
 • soms solistisch
Gedreven door autonomie en vrijheid. Vormt graag op onafhankelijke wijze een eigen mening, oordeel of visie. Handelt het liefst zelfstandig op eigen wijze zonder al te veel overleg en rekening te hoeven houden met anderen. Soms solistisch. Legt niet graag verantwoording af. Hierdoor minder toegankelijk en transparant. Soms eigengereid en eigenwijs, dit kan weerstand veroorzaken. Trekt zich weinig aan van andere meningen, conventies en groepscultuur. Laat zich niet makkelijk sturen. “Laat hem maar zijn ding doen”.
Mogelijke valkuil:
Eigenwijs

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Groepsgericht

Groepsgericht

 • functioneel groepsgericht
 • collegiaal
 • werkt graag in overleg
 • transparant
 • sneller te sturen
Gedreven door gezamenlijkheid en gebondenheid. Functioneel team- en groepsgericht, werkt graag in overleg. Toegankelijk en collegiaal. Teamspeler die zich makkelijker laat sturen. Volgt eerder de visie en mening van anderen, sneller beïnvloedbaar. Past zich relatief snel aan een groep aan. Is afhankelijker van leiding en teamleden. Legt makkelijk verantwoording af voor zijn acties en handelingen, hierdoor zeer transparant. Heeft gevoel voor de positie en belang van anderen in zijn team. Houdt vaak rekening met de zienswijze van anderen, wacht op toestemming of consensus binnen het team alvorens te handelen.
Mogelijke valkuil:
Beïnvloedbaar
Gelijkwaardig
Respectvol
Respectvol

Respectvol

 • respectvol
 • gevoel voor hiërarchie
 • neemt eerder advies aan
 • prestaties bewonderen
Gedreven worden door bewondering voor mensen die hem intrigeren of inspireren. Veel gevoel voor hiërarchische verhoudingen, respectvol. Wil graag erkenning en aardig gevonden worden door mensen die hij respecteert en als deskundige ziet. Laat zich door hen ook makkelijker adviseren. Bewondert snel prestaties van anderen en steekt dat niet onder stoelen of banken. Meer gevoelig voor positieve erkenning van leidinggevenden.
Mogelijke valkuil:
Geobsedeerd

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Gelijkwaardig

Gelijkwaardig

 • gelijkwaardig
 • relativeert hiërarchie
 • makkelijk hoger geplaatsten benaderen
Gaat sterk uit van de eigen positie en gelijkwaardigheid. Kijkt niet snel tegen prestaties van anderen op. Staat relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen, heeft hier weinig gevoel bij. Weinig ontzag voor “belangrijke” mensen, moeilijk te imponeren en beïnvloeden door status of prestige van anderen. Geeft niet snel erkenning en complimenten voor prestaties van anderen. Zal makkelijker mensen benaderen ongeacht hun positie of prestaties.
Mogelijke valkuil:
Vrijpostig
Creatief
Accuraat
Accuraat

Accuraat

 • zeer geordend
 • accuraat
 • kan rigide zijn
 • werkt planmatig
 • netjes
 • houdt zich vaker aan afspraken
Gedreven worden door structuur. Wil graag met een plan in de hand te werk gaan, hierdoor eerder efficiënt. Houdt van netheid. Kan moeilijker tegen hectiek, chaos en slordigheid. Accuraat, heeft oog voor details. Meer moeite met “out of the box” denken. Houdt eerder vast aan bestaande structuren en modellen. Hierdoor kans op starheid. Houdt graag van een nette opgeruimde omgeving. Schept eerder orde in chaos. Komt eerder op tijd en houdt zich vaker aan afspraken.
Mogelijke valkuil:
Detaillistisch

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Creatief

Creatief

 • focus op grote lijnen
 • creatief
 • soms slordig
 • flexibel in werkwijze
Gedreven worden door de grote lijnen en flexibiliteit. Heeft sterke creatieve en innovatieve kracht. Neiging tot slordigheid, minder oog voor detail. Kan beter met hectische, chaotische en rommelige omgeving omgaan. Hecht weinig waarde aan een planmatige en gestructureerde aanpak; “goes with the flow”. Flexibel in werkwijze. Kans op overzicht verliezen door matige planning, hierdoor eerder inefficiënt.
Mogelijke valkuil:
Ongestructureerd
Abstractievermogen
Praktisch
Praktisch

Praktisch

 • zeer praktisch
 • iets moet nut hebben
 • efficiënt
 • calculerend
 • oplossingsgericht
Gedreven worden door een praktische instelling en resultaten, wil graag optimaal gebruik maken van geld en middelen. Houdt niet van verspillen, werkzaamheden en zaken moeten toegevoegde waarde hebben, calculerend. Oplossingsgericht, efficiënt. Hecht minder waarde aan rituelen en bijzondere gelegenheden als rndeze niet iets opleveren. Heeft pas oog voor de theorie als het iets oplevert en uitvoerbaar is.rn
Mogelijke valkuil:
Calculerend

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Abstractievermogen

Abstractievermogen

 • theoretisch
 • weinig berekenend
 • veel gevoel voor symbolen en rituelen
 • meerabstract
Gedreven worden door het theoretische kader. Meer abstract dan concreet. Geeft niet veel prioriteit aan geld en middelen, zaken hoeven niet per se toegevoegde waarde te hebben. Is veel minder berekenend en calculerend; werk en relaties hoeven niet altijd iets op te leveren. Hecht meer waarde aan rituelen, symbolen en bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen, jubilea en feestdagen. Is pas geïnteresseerd in de praktijk als er een theoretische basis aan ten grondslag ligt.
Mogelijke valkuil:
Onpraktisch
Individueel
Verbindend
Verbindend

Verbindend

 • zeer sociaal
 • sneller amicaal in de omgang
 • communicatief
 • teamgericht
 • potentiële netwerker
Gedreven door vriendschappelijke relaties en behoefte aan contact. Zeer sociaal en op communicatie gericht. Staat open voor relaties. Hecht veel waarde aan vriendschappen en investeert hier graag in. Zal vrienden eerder helpen en van dienst zijn, is graag met hen in balans. Voelt zich op zijn gemak in groepen en brengt graag mensen met elkaar in contact. Potentiële netwerker. Beschouwt mensen eerder als vrienden, sneller amicaal in de omgang. Intrinsiek teamgericht. Sneller gemotiveerd als hij wordt opgenomen en geaccepteerd in het team.
Mogelijke valkuil:
Familiair

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Individueel

Individueel

 • individueel
 • kan goed alleen zijn
 • communiceert meer functioneel
 • gereserveerd
 • selectief in relaties
Heeft behoefte aan een beperkt aantal relaties. Individueel, kan goed alleen zijn. Gaat meer voor kwaliteit dan kwantiteit in vriendschappen. Communiceert meer functioneel en is eerder gereserveerd dan amicaal in de omgang met anderen. Heeft het vermogen te zwijgen. Begeeft zich liever in kleine groepen dan grote gezelschappen. Soms stroef in sociale contacten en wat verlegen. Beschouwt mensen minder snel als vrienden en evalueert hen nauwgezet voordat ze in de vriendenkring worden toegelaten; hanteert hier strakke criteria voor. Is meer terughoudend en selectief in het aangaan van relaties; geen “allemans” vriend.
Mogelijke valkuil:
Gereserveerd
Feitelijk
Inlevend
Inlevend

Inlevend

 • sterk intrinsiek inlevend
 • zeer diplomatiek en intuïtief
 • luistert van nature
 • “sociale antenne”
Behoefte om de beleving, gevoelens en het karakter van anderen te doorgronden. Daadwerkelijk geïnteresseerd in de ander. Sterk intrinsiek inlevend, kan anderen goed aanvoelen en doorzien. Is sensitief, heeft een “sociale antenne”. Gaat tactisch om met gevoelens van anderen en kan zich goed in anderen verplaatsen. Heeft een luisterend oor en vraagt eerder door. Zeer intuïtief en diplomatiek. Laat soms problemen van een ander teveel prevaleren. Heeft meer moeite met het nemen van harde beslissingen die negatieve consequenties voor anderen hebben.
Mogelijke valkuil:
Hypersensitief

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Feitelijk

Feitelijk

 • feitelijk en functioneel
 • reageert op zichtbaar gedrag
 • rechtlijnig
 • prevaleert eerder zakelijk belang
Redeneert vooral feitelijk en fuctioneel. Communiceert zonder omwegen; “recht door zee”. Kan soms kort door de bocht overkomen. Reageert vooral op feiten en duidelijk zichtbaar gedrag van anderen. Bekijkt zaken vaak rechtlijnig. Leeft zich alleen in als dat functioneel echt nodig is. Kan zakelijk belang makkelijker prevaleren boven het persoonlijke belang en gevoelens van anderen. Durft eerder harde beslissingen te nemen en moeilijke boodschappen te brengen die negatieve consequenties voor anderen hebben.
Mogelijke valkuil:
Rechtlijnig
Zelfredzaam
Waardeert support
Waardeert support

Waardeert support

 • dankbaar voor hulp
 • sterke behoefte aan begrip
 • makkelijk support vragen
 • waardeert interesse
Behoefte hebben aan afstemming, ondersteuning en begrip. Komt met name tot uiting bij stress, tegenslag en als lastig ervaren zaken. Sterkere drang om begrepen en gehoord te worden. Hecht veel waarde aan een sympathieke en warme omgeving en is hier afhankelijker van. Heeft eerder het gevoel dat het “tegen zit” in het leven. Zal makkelijker om support vragen. Waardeert oprechte interesse, dankbaar voor hulp. Werkt graag in een team waar men voor elkaar klaar staat.
Mogelijke valkuil:
Afhankelijk

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Zelfredzaam

Zelfredzaam

 • zelfstandig
 • “houdt zich sterk”
 • weinig hulp nodig
 • niet afhankelijk van begeleiding
Gedreven door zelfstandigheid. Heeft weinig afstemming, hulp en begrip nodig om te functioneren. Geeft niet snel aan wanneer hij minder lekker in zijn vel zit; “houdt zich sterk”. Kan hierdoor minder gevoelig overkomen. Is niet snel afhankelijk van ondersteuning en begeleiding. Stemt minder af en vraagt soms te weinig support waardoor hij minder gebruik maakt van de kracht van het team. Hierdoor bestaat de kans dat hij vastloopt en teveel hooi op zijn vork neemt. Vraagt weinig energie en aandacht van de omgeving bij aanvang van nieuwe onbekende taken.
Mogelijke valkuil:
Solistisch
Betrokken
Stabiel
Stabiel

Stabiel

 • zeer stabiel
 • soms stoïcijns
 • relativeert klachten en problemen
 • stressbestendig
 • presteert bij druk
Gedreven worden door spanning. Kan goed met externe druk omgaan. Stabiel, niet snel uit het lood geslagen, ook als er veel pressie wordt uitgeoefend. Ziet minder snel de urgentie van problemen en klachten. Relativeert en bagataliseert vooral kleine en soms zelfs grote problemen. Kan weleens stoïcijns overkomen. Komt sneller tot prestaties onder (tijds)druk en deadlines. Kan moeilijker in een rustige omgeving functioneren. Laat eerder werk en problemen liggen tot de druk en urgentie groter wordt; “op het laatste moment”.
Mogelijke valkuil:
Stoïcijns

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Betrokken

Betrokken

 • behoefte aan rust en kalmte
 • zeer betrokken
 • geeft prioriteit aan problemen en klachten
 • bezorgd
Heeft een grote behoefte aan rust en kalmte. Heeft dit nodig om tot prestaties te komen. Pressie en hectiek kunnen sneller tot emotionele reacties en paniek leiden. Zeer betrokken. Ziet snel de urgentie van problemen en klachten in, zelfs van kleine. Relativeert en bagataliseert problemen bijna nooit, geeft er eerder prioriteit aan. Is hier eerder bezord over. Kan makkelijker met een rustige omgeving omgaan.
Mogelijke valkuil:
Gestrest
Meegaand
Leidend
Leidend

Leidend

 • is graag voor zakenverantwoordelijk
 • neemt het voortouw
 • treedt vaak leidend op
 • neemt de nodige groepsbeslissingen
Wordt gedreven door verantwoording en invloed willen hebben over mensen en projecten. Wil graag leidinggeven, neemt het voortouw. Treedt vaak leidend en verantwoordelijk op. Trekt snel verantwoordelijkheden naar zich toe en de zeggenschap over het team. Probeert zich in de leiderschapsrol te manoeuvreren; machtsaspect. Denkt dat hij dat zelf het beste kan. Beheerst en controleert vaker zijn omgeving. Meer moeite met delegeren. Neemt vaak beslissingen die hij nodig acht voor het team. Kan hierdoor hard overkomen.
Mogelijke valkuil:
Bazig

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Meegaand

Meegaand

 • meer volgend en plooibaar
 • zal beslissingen sneller accepteren
 • soms gelaten
 • laat zich eerder leiden
Kan verantwoordelijkheden makkelijk loslaten, heeft minder moeite met delegeren en het overdragen van taken. Is meer volgend en plooibaar. Erkent makkelijker een ander in de leiderschapsrol. Vindt het prettiger als anderen belangrijke beslissingen nemen, zal deze ook sneller accepteren. Kan soms te gelaten zijn. Plaatst zich liever niet in de leiderschapsrol, laat zich eerder leiden.
Mogelijke valkuil:
Gelaten
Prioriteiten verleggen
Doorzetten
Doorzetten

Doorzetten

 • vastbijten
 • houdt van doorwerken
 • doorzetten
 • taken afronden
 • hindernissen overwinnen
Wordt gedreven door doorzetten. Houdt van ingespannen werken en vasthouden. Volhardt graag in werkzaamheden, bijt zich hier in vast. Blijft langer een ingeslagen route volgen ook bij meer weerstand en opstakels. Overwint eerder hindernissen. Kijkt daarbij minder snel naar makkelijkere alternatieven. Laat niet snel los; gevaar op doordrijven en aan “dode paarden” trekken. Intrinsieke motivatie om hard te werken. Rondt vaker taken volledig af.
Mogelijke valkuil:
Verbeten

Selecteer het pictogram aan de linkerkant als je denkt dat je talent '' is en het pictogram aan de rechterkant als je denkt dat je talent '' is.

Als beide talenten niet bij je passen, selecteer dan niets.

Je persoonlijke talenten vind je in het overzicht: "Mijn Talenten"


Ook werken met de TMA?
www.tmamethod.com
info@tmamethod.com

Prioriteiten verleggen

Prioriteiten verleggen

 • makkelijk loslaten
 • moeite met de “laatste loodjes”
 • eerder prioriteiten verleggen
Werkt liever slim dan hard. Kan makkelijk iets loslaten, zeker als het veel moeite kost en er waarschijnlijk toch geen schot in zit. Gevaar op te snel loslaten en het niet afmaken van werkzaamheden, tenzij door iets anders gemotiveerd. Moeite met de “laatste loodjes”. Kiest de weg van de minste weerstand; “plukt graag laaghangend fruit”. Kijkt sneller naar alternatieven als hij hindernissen treft, verlegt eerder prioriteiten.
Mogelijke valkuil:
Gemakzuchtig
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update